Acasă

Plecând de la sloganul:
”Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm” a lui Victor Hugo

Școala Profesională Plugari are ca misiune:


 • Dezvoltarea individuală a fiecărui copil ;
 • Crearea unui climat de muncă şi invăţare care să fie stimulativ pentru toţi
  copiii ;
 • Răspunderea promptă la nevoile de formare iniţială si dezvoltare
  profesională;
 • Organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din
  perspectiva egalizării şanselor;
 • Accesul la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea
  deficitului de competenţe pe piaţa muncii.
 • Asigurarea comunităţii cu generaţii de cetaţeni activi, apţi să se integreze cu
  succes in viaţa comunitatii ;

La graniţa celor două judeţe Iasi si Botoşani, în stânga râului Miletin se află
comuna Plugari, o așezare din secolul al XIX-lea (1828). Împreună cu satele
Onești si Borosoaia, așezări vechi, atestate documentar din sec al XVI-lea
formează comuna Plugari. Satele Plugarii Vechi si Onești au aparținut moşiei
boierești a principelui Barbu Ştirbei. În satul Oneşti exista la 1893 o şcoală în care
a fost numit prin decret invațătorul I. Cosorschi prin transfer de la Școala Botești
jud Roman( sursa Arhivele Statului , dosar 82/1896 pg 6).
Primul local de școală din satul Plugari a fost construit între anii 1905-1917, la
inceput cu numai 2 săli de clasa, de-a lungul timpului adăugându-i –se locuinţa
directorului si inca 3 săli de clasă in satul Plugarii vechi. In anul 1964 se dă în
folosinţă un nou local de scoala cu 5 sali de clasă în Satul Nou, prin creșterea
numărului de locuitori al localității. Este de menţionat că între anii 1964-1982 în
satul Plugari funcționau 2 școli ca unități cu, conduceri separate. În anul 1982 prin
darea în folosință a încă unui corp de cladire cu 8 sali de clasă cele două şcoli se
unifică. Școala Generală nr. 1( sat vechi) se transformă în Cămin Cultural.
Localul Gradiniței Plugari s-a dat în folosință în anul 1981, fiind construit de
C.A.P. Plugari.Gradinita a functionat cu program prelungit (7-19), copiilor fiindule
asigurate 3 mese pe zi, pana in anul 1990.
Scoala Borosoaia ( in cadrul căreia funcţionează si gradiniţa Borosoaia)
In anii 1932-1933 s-a construit primul local de şcoală din chirpici pe temelie
de piatră cu o singură clasa, un hol mic si o salita ce ținea loc de cancelarie. Acesta
a fost dărâmat în 1958 și a fost reconstruit din caramidă și acoperiș de tablă.
Cladirea există și astăzi și adăpostește Muzeul local.
In prezent funcționează intr-un corp de clădire cu 8 sali de clasă, in două schimburi
cele 10 clase repartizate pe cele 3 niveluri de invâțământ( preșcolar, primar,
gimnazial).
În toată această perioadă, la școlile din cele două sate au predat cadre
didactice bine pregatite, care au contribuit la ridicarea gradului de cultură și
civilizație în rândul sătenilor. Generaţiile care s-au format la aceasta şcoală
constituie un model pentru elevii de astăzi ( medici renumiti, ingineri, profesori,
invatatori , juriști etc.) Un număr mare din cadrele de astăzi sunt foşti elevi ai
şcolii, chiar mai multe generaţii se intâlnesc în munca laborioasă şi dificilă de
dascal.
Școala Profesională Plugari a fost până in 2004 Scoala cu clasele I-VIII,
Plugari , dupa 2005 se transformă în Școala de arte și meserii Plugari deoarece
școlarizam elevi până la clasa a X de invățământ profesional de 2 ani, apoi ne
transformăm in Grup Școlar Plugari. Din 2011 obținem autorizare provizorie
pentru specializarea de tehnician agronom. In 2016 obtinem acreditare pentru
specializarea agricultor culturi de câmp- nivel 3.
In anul școlar 2019-2020, Școala Profesională Plugari, unitate cu
personalitate juridică este alcătuită din unitatea de la centru si 3 structuri arondate:
– Școala Gimnazială Borosoaia
– Grădinița cu program Normal Plugari
– Grădinița cu program Normal Borosoaia.